Sitemap: http://example.com/webhelyterkep_helye.xml


GépkölcsönzésÜDÜLÉS

Kezdőlap

Tisztelt Látogató!
Székely Sándor a TESZ Szakszervezet elnöke, szeretettel köszöntöm a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének hivatalos lapján!
Kérem, továbbra is kövessék figyelemmel az oldalunkat.
Elnök és alelnök, nőnap alkalmából virágokkal köszöntötte a szakszervezet nő tagjait.


A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /TESZ/ 2019. február 22-én tartotta az 5 évente esedékes Választói Küldöttgyűlését. A küldöttek elfogadták az Ügyvezető Elnökség elmúlt 5 évének beszámolóját, a 2018. évi mérleget és a 2019. évi pénzügyi tervet. Ezután egyhangúlag jóváhagyták az előzetesen kiküldött 2019-től 2024-ig tartó TESZ programot.


Utolsó napirendi pontként megválasztották elnöknek Székely Sándort, alelnöknek Verestóy Attilát, Felügyelő Bizottság tagoknak Bátonyi Katalint, Janitsekné Német Krisztinát, Nagy Juliannát, Páli Józsefnét és Sata Rozáliát, akik ezután maguk közül FB elnököt választanak. A TESZ elkövetkezendő 5 éves programjának rövid összefoglalóját hamarosan közzé tesszük.fotó:DHL


 Robert Ziegler


Új vezérigazgatót nevezett ki a Waberer's Robert Ziegler személyében 2019. február 1-jei hatállyal. Robert Ziegler Lajkó Ferencet váltja ebben a pozícióban.

A TESZ álláspontja a heti pihenőidők fülkében való eltöltéséről
Kedves gépkocsivezető kollégák!
Az elmúlt napokban találkozhattatok a mellékelt szórólappal, amelyet az ETF (Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége) Európa szerte terjeszt a parkolókban.
Ezzel- és a Mobilitási Csomag részét képező vezetési- és pihenőidők újraszabályozásával kapcsolatosan szeretnénk ismertetni a TESZ álláspontját.
Évek óta következetesen az a nézetünk, hogy nem szabad kitiltani a gépkocsivezetőket a fülkéből a hétvégi pihenő során addig, amíg nem tudjuk biztosítani nekik a megfelelő szálláslehetőséget a kamionon kívül. Célunk a gépkocsivezetők minél gyakoribb hazatérése a családjaikhoz, ezért ezt a két kérdéskört együtt kell kezelni.
Ennek értelmében az a megoldás, hogy 2 csökkentett heti pihenőidő egymást követő eltöltésének a lehetősége után a harmadik, rendszeres heti pihenőidőt a kompenzálásokkal együtt a gépkocsivezető otthon tölthesse (másképp fogalmazva: 3 hét külföldön töltött idő után 1 hetes otthon tartózkodás), egy óriási- és elfogadható előrelépés lenne a mai helyzethez képest.
Ezért nem tartjuk korrektnek a szórólapon hirdetett „a jövőben 3 hét alatt csak 2 pihenőnapod lesz (a mostani 2 hét alatt 3 pihenőnap helyett)" és a „megkövetelhetik, hogy a járművekben töltsétek a hétvégét" szlogeneket.
Szerintünk a jövőben 3 hét alatt ugyanúgy 4 pihenőnapod lesz (2 egymást követő csökkentett heti pihenőidő+ 1 rendszeres heti pihenőidő), mint jelenleg (1 csökkentett heti pihenőidő+ 1 rendszeres heti pihenőidő+ 1 csökkentett heti pihenőidő). Igaz, hogy ha mindezt 2 hétre nézzük, akkor a jövőben csak 2 pihenőnap lesz a mostani 3 helyett, de szerintünk ezt bőven kompenzálja az a kötelezettség, hogy 3 hetente haza kell majd hozzanak a családjaitokhoz. A csökkentett heti pihenőidő eltöltése a fülkében pedig most is lehetséges és a jövőben is az lenne. Minden alkalommal, amikor szóba került, kihangsúlyoztuk annak a fontosságát, hogy különbséget kell tenni a csökkentett- és a rendszeres heti pihenőidő között, de ezt az ETF sajnos rendszeresen figyelmen kívül hagyja. Így fordulhat elő, hogy mi kifogásoljuk ezt a mondatot: „megkövetelhetik, hogy a járművekben töltsétek a hétvégét", szerintünk ez helyesen így szólna: kérhetik, hogy a járművekben töltsétek a csökkentett heti pihenőidőt (ez most is így van). Egyébként a rendszeres heti pihenőidő eltöltése a kamion fülkéjében most sem megengedett és ez az új törvénytervezet szerint a jövőben sem változna.


Az Mt. módosításával kapcsolatos tárgyalások nem hoztak eredményt, így a Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnöksége úgy döntött hogy a december 8-i demonstrációt megtartja. A demonstráció helyszíne, gyülekezési pont: Jászai Mari tér 10 óra A tüntetés 11 órakor indul, az alábbi útvonalon: Jászai Mari tér - Szent István körút, Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány u.


A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) 2018. november 13-án tartotta tisztújító kongresszusát. A területeket képviselő elnök és a társelnökök az elmúlt 5 év belföldi, külföldi munkáját mutatták be. A Fair Transport kampány (melyet az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége [ETF] szervez) kapcsán a KSZOSZ megfogalmazta elvárásait , követeléseit melyeket a mellékletben közzéteszünk. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Fórumáról (VKF) érkezvén, a KSZOSZ vendégeként, Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke tájékoztatta a küldötteket a kormánnyal folyó bér- és cafetéria tárgyalások állásáról. Ezek után titkos szavazással 5 évre elnöknek Nemes Gábort, társelnököknek Székely Sándort a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) elnökét és Baranyai Zoltánt a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnökét választották meg.

A TESZ elnöke és alelnöke 2018.10.30-31-én az ETF /Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségének/ Közúti Közlekedési szekció ülésén vett részt. A fő téma a Bécsi nyilatkozat megalkotása volt, mely a Mobilitási csomag szakszervezetek általi újragondolt változatát, kompromisszumokkal átgondolt elfogadását tenné lehetővé. Az ülésen a kelet-európai szakszervezetek közül Magyarországot a TESZ, valamint Csehországot az OSD-s barátaink képviselték. A TESZ végig világossá tette, hogy a csökkentett hétvégi pihenőidő járműben való eltöltésének lehetőségéhez ragaszkodik, mivel ez a kelet-európaiak fuvarpiachoz való hozzáférésének a záloga. Hosszas viták után, mely a Mobilitási csomag több részét érintette, végül ez a pont lett a nyilatkozat elfogadásának a szakítópróbája. A minden hétvégének a jármű fülkéjén kívüli eltöltésével szemben, melynek nincsenek meg az európai parkolókban a feltételei, a TESZ képviselői a gépjárművezető családjához való háromhetenkénti hazahozatalát támogatták. A postafiók cégek felszámolásához minden megoldást támogatott a TESZ. A kabotázs kérdésében elfogadták a nyugat-európai szakszervezetek álláspontját, mely a belső piacaik védelmét volt hivatott előtérbe helyezni. Ez havi 7 napot engedélyezne, de maximum 48 órát egy adott országban. A poszting esetében a már említetteken kívül 10-fel és lerakásra lenne lehetőség egy export és egy import fuvar teljesítése között. Ebben az esetben az irányelv nem lenne hatályos. Ezek együtt biztosítanák a fuvarpiachoz való hozzáférést. Természetesen a TESZ nem adta fel az ”egyenlő munkáért egyenlő bért” elvét sem, de ez /adózottan, járulékolva/ az Európai szakmai minimálbér bevezetésével válhatna valóra ebben a szakmában. Végeredmény, hogy a TESZ támogatókra talált, főleg az angol és norvég szakszervezeti ágazati képviselőkben. Így a TESZ is aláírta a Bécsi nyilatkozatot, mely egy új esélyt teremt a Mobilitási csomag újragondolt változatának, még az Európai Uniós választások előtt. Az ETF egységes nyilatkozatához már csak a munkaadói szövetség, az IRU szándéka kellene. Kedves kollégák - reménykedjünk ebben, mivel ha ez nem sikerül, évekre maradhat a mai helyzet, amely a kelet-európai fuvarozóknak nem sók jót hozhat.
Székely Sándor TESZ elnök
A TESZ alelnökei meglátogatták a mosonmagyaróvári telephelyet. Ellenőrizték az ottani munkakörülményeket. Sok gépkocsivezető véleményét is megkérdezték és ezek alapján a TESZ össze fog állítani egy javaslatcsomagot, amit a cég vezetése felé fog továbbítani. A műhely padlózatán több, balesetveszélyes lyuk is található, ennek javítását a Munkavédelmi Bizottság fogja kérni a cég vezetésétől.


A TESZ alelnöke meglátogatta a Waberer’s cégcsoport csíkszeredai egységét. Beszélgetett az Itt dolgozó kollégákkal, szakszervezeti tagokkal, melynek során kiderült, hogy az ottani egységbe jelentkező gépkocsivezetők száma is lényegesen csökkent. A kollégák a TESZ szociális és jóléti lehetőségei iránt mutattak érdeklődést.

A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ), mint az ágazat egyik legnagyobb érdekvédelmi szerveződése a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjba vonulás megszüntetésének következményeire kívánja a figyelmét felhívni.

A MASZSZ Nőtagozata augusztusban képzést szervezett az alábbi témakörökben: A Policy Agenda és a SZISZ közös felmérésének eredményéről Kunnert Annamária tartott előadást, melynek témái a többek között: A fiatalok munkahelyi problémái, tisztában vannak-e a fiatalok a munkavállalók jogaival, milyen előrejutási lehetőségeik vannak, mitől félnek a legjobban,stb. Az IDEA intézetet Böcskei Balázs képviselte, előadásának témája: Munkahelyi erőszak és amit tenni lehet ellene Harmadik előadónk Földes György többek között a szakszervezet helyzetéről beszélt a mai magyar társadalomban. A képzésen a Nőtagozat alapítói megállapodtak, hogy idén ősszel folytatják tudásátadó konferencia sorozatukat, melynek idei témája: zaklatás a munkahelyeken.


A TESZ Alelnöke 2018. augusztus 10-én meglátogatta a Penny veszprémi logisztikai telephelyét, ahol a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. tehergépjárművei elég nagy számban megfordulnak. Elbeszélgetett az itt dolgozó kollegákkal az itteni tevékenységről, ezen kívül a TESZ által biztosított szociális lehetőségek is érdekelték Őket.
  • Kezdőlap

A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete és a Magyar Szakszervezeti Szövetség véleménye a cafetéria rendszer átalakításáról, amelyet elküldtek a Magyar Parlamenti képviselőknek és kérték, hogy ennek tudatában szavazzanak a törvényjavaslatra.

A TESZ alelnöke 2018. június 29-én meglátogatta a mosonmagyaróvári telephelyet. Itt találkozott és szívélyes beszélgetést folytatott a gépkocsivezetőkkel, valamint az éppen itt tartózkodó Réthi Sándor franchise vezetővel is. A telepen rend volt, a fürdő és a mosdók tiszták voltak, a büfé ár-érték aránya megfelelő volt. A TESZ által vásárolt csocsó asztalon óriási mérkőzés zajlott.

A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. BILK telephelyen lévő egyik épületében a gyermekek részére kialakított napközis tábor megnyitóján 2018. június 26-án, a tavalyi évhez hasonlóan, megajándékozta a gyermekeket rajzeszközökkel, gyurmával és kreatív szettel.


A Waberer’s International Nyrt.-nél hagyománya van annak, hogy a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /TESZ/ a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére évente több alkalommal véradást szervez a Nagykőrösi úton. Ennek jegyében 2018. 06. 18-án véradás volt és ez alkalommal kiemelkedő volt a véradási aktivitás, 42 fő jelentkezett véradásra, közülük néhányan először adtak vért.

Ki adhat vért?


A férfiak évente 5 alkalommal, a nők pedig 3–4-szer adhatnak vért – két alkalom között 56 nap szünetet kell tartani. Három készítményt nyernek: vörösvértest-koncentrátumot, plazmakészítményt, vérlemezke-koncentrátumot. Innen ered a szlogen: „egy véradással 3 életet mentesz" –
Kedves Véradók!
A TESZ ezúton fejezi ki köszönetét a megjelenteknek a Vöröskereszt nevében.A Waberer’s International Nyrt Munkavédelmi bizottságának tagjai 2018. június 05-én a HR által szervezett Munkavédelmi Képviselők éves képzésén vettek részt. A nap folyamán az alábbi témakörökkel kapcsolatban hangoztak el előadások: munkavédelmi érdekképviselet, kockázatkezelés, munkahelyi stressz, hatósági ellenőrzések, munkabalesetek, elsősegélynyújtás, képernyő előtti munkavégzés, védőeszközök., munkavédelmi oktatás. Szó volt még a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII törvényről és a munkavédelemhez kapcsolódó egyéb rendeletekről is.

A KSZOSZ 2018. május 25-én megtartotta éves, rendes kongresszusát. A küldöttek elfogadták az elmúlt év gazdasági beszámolóját, a Felügyelőbizottság jelentését valamint a 2018 évi terveket.

Nemes Gábor elnök beszámolt a 2017 évben végzett országos és nemzetközi munkáról, majd Székely Sándor és Baranyai Zoltán társelnökök kiegészítették az elhangzottakat.
Székely Sándor tájékoztatta a jelenlévőket a mobilitási csomag jelenlegi állásáról és az ehhez kapcsolódó EU Foglalkoztatási tanács jelentéséről, valamint a FAIR Transport projekt további folytatásáról.

Az MKFE 2018. május 26-án megtartotta a szokásos IRU diploma átadását melyen kitüntette az erre méltó gépkocsivezetőket a családjuk a munkaadók és a szakszervezet (TESZ) jelenlétében. A díjátadót követően, Barna Zsoltnak az Árufuvarozási Tanács elnökének pohárköszöntője után, álló fogadáson vettek részt a kitüntetettek. Az MKFE és az IRU ezzel a diplomával ismeri el a tagságukba tartozó munkaadóknál foglalkoztatott gépjárművezetők életpályaművét. A szakszervezeti vezetést a TESZ elnöke képviselte. Az MKFE új elnökének, Szabó György Csabának a beszéde szívből szólt a gépkocsivezetőkhöz. Gratulálunk minden kitüntetettnek.


Május 25-én a tavalyi évekhez hasonlóan a szakszervezet a siófoki üdülőjében idén is nyugdíjas találkozóra hívta vendégül a nyugdíjas tagjait. A jó időben, jó hangulatban közel 45 fő emlékezett a „szép időkre” és fogyasztotta a bográcsban készült kitűnő gulyást.


A Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Főcze Lajos nevével fémjelzett „Alapítvány a Mukavédelmi képviselőkért” civil szervezet közös megemlékezést tartott a „Munkában megrokkantak és elhunytak XXIII. Nemzetközi emléknapján Csepelen, 2018. április 26-án este, a szakszervezetek közös összefogásával állított emlékműnél. Az eseményen beszédet mondott Nesztinger Péter a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi főosztályának vezetője és Kordás László a MASZSZ elnöke. A beszédekben elhangzott többek között, hogy Magyarországon 2017-ben 79-en vesztették életüket munkabaleset következtében, és ez a szám sajnos évről-évre emelkedik. Az idén 79 pár bakancs is elhelyezésre került az emlékmű mellet, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy van mit tenni a munkavédelem területén. A megemlékezés végén a szervezetek megkoszorúzták az emlékművet és közösen mécseseket gyújtottak az elhunytak tiszteletére. Az eseményen szakszervezetünket Szalainé Kazuska Mária a Munkavédelmi Bizottság elnöke képviselte.A TESZ megtartotta éves rendes Küldöttgyűlését, melyen elfogadta a múlt évi költségvetést a 2018-as költségvetési tervezettel együtt. Módosította a TESZ Alapszabályát, valamint a nyugdíjba vonuló kolleganők helyére új tagokat választott a Felügyelő Bizottságba.

A TESZ elnöke beszámolt a 2017 évben végzett munkáról, melyet a Küldöttgyűlés elfogadott.Az Üzemi Tanács és a szakszervezetek kérésére az év végi szokásos tájékoztatóját tartotta
Lajkó Ferenc a Waberer’s InternationaI Nyrt. vezérigazgatója.
A prezentációval bővített tájékoztatón jelezte , hogy a tőzsdei részvétel miatt, csak a háromnegyed éves adatokról számolhat be, amelyek a cégcsoport tervének teljesítését nagy valószínűséggel hozzák. Kaulics Emőke HR igazgató kiegészítette a szociális és jóléti adatokkal, valamint bemutatta a cég által nyújtott nem pénzbeli juttatások felhasználását.

A cég szakszervezeti és Üzemi Tanács tagjai kérdéseire a vezérigazgató úr válaszolt. Összességében pozitív, jó hangulatú üléssel zárták az évet a résztvevők.

Bannercsere:


Bannerkód megadása*:


Ha bannert szeretnél cserélni velem, illeszd be az oldaladba ezt a HTML kódot! Küld el a te HTML kódodat, weboldalad címét és 24 órán belül felkerül az oldalra. <a href="http://teherfuvarozok.hu/"target="_blank"><img
src="http://www.teherfuvarozok.hu/banner2.jpg" width="468" height="60" border="0"></a>


banner2.jpg
banner.jpg width="80" height="15"


BannerCsere.info
Műanyag tetőfedő anyagok, Kocsibeálló Télikert Medence Terasz Pergola fedés Légkamrás és Profil PVC Akril Polikarbonát lemez
Banner csere Csere lapunk.hu

Abclap.hu - Honlapkészítés egyszerűenCuriosum KFT - élelmiszer kereskedelem, melegkonyha, sütőipar, pékség - Látogasson el honlapunkra!

weblapszerkesztő, honlapszerkesztő