Kezdőlap

Tisztelt Látogató!Székely Sándor a TESZ Szakszervezet elnöke, szeretettel köszöntöm a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének hivatalos lapján!
2016 a TESZ számára nagy jelentőségű, mivel 50 éve állunk rendelkezésre a tagság számára. Kérem, továbbra is kövessék figyelemmel az oldalunkat.

Kezdőlap
Ez évben is eredményes munkát, és további jó együttműködést kívánok.

Weblapunkon folyamatos információt kaphat a szakszervezeti munkánkról.
Az eseményekről azonnali tájékoztatást biztosítunk és figyelemmel tudja kísérni a mindenkori tárgyalások
eredményét.A Magyar Szakszervezeti Szövetség /MSZSZ/ februári Kongresszusán az Elnökség tagjai sorába választotta Székely Sándort, a TESZ elnökét.


Az Európai Szállítási Dolgozók Szövetsége /ETF/ teherfuvarozási szekció kihelyezett ülésén vett részt Varsóban a TESZ elnöke és alelnöke. A szociális Európa és a fair foglalkoztatás, valamint az „Egyenlő munkáért egyenlő bért” és a kollektív szerződések betartását tárgyalta a szekció. A munkaerő szabad áramlása és az egyenlő munkavégzési feltételek kritikus helyzetét, valamint a gépjárművezetők szociális jogaink betartását kezdeményezte az Európai Parlament illetékes bizottságánál az ETF, a postafiók cégek megszüntetését és a közúti biztonság ellenőrzését a sofőr szakmában, valamint a fair foglalkoztatást és írásban kérte az ETF 2,8 millió sofőrt képviselő szervezete írásos levelében, melyet Violetta Bulchoz is eljuttatnak.


  • TESZ Küldöttgyűlés

    2017.02.24.
    A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /TESZ/ 2017. február 24.-i Küldöttgyűlésén a küldöttek egyhangúlag elfogadták a TESZ 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló/mérleg jelentést és a 2017. évi költségvetési tervet.A gépjárművezető munkakör nem igényel legalább középfokú iskolai végzettséget, sem középfokú szakképzettséget.
  • VDSZ DEMONSTRÁCIÓ

    VDSZ SZOLIDARITÁSI DEMONSTRÁCIÓT tartott Aszódon, amin több szakszervezet is részt vett.Lajkó Ferenc Vezérigazgató december 8-án az Üzemi Tanács és a szakszervezetek kérésére tájékoztatót tartott a testületek tisztségviselői számára az ez évi eseményekről, eredményekről, valamint a jövő évi tervekről.Tisztelt kolléga! Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett a közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok javításáról. Az érintett jogszabályok: A vezetési valamint pihenőidővel, illetve a szünettel kapcsolatos 561/2006/EK rendelet A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv A vezetési valamint pihenőidőt, illetve a szünetet szabályozó rendelkezések betartásának ellenőrzésével kapcsolatos 2006/22/EK irányelv A felülvizsgálat ki fog térni a munkavállalók kiküldetését szabályozó 96/71/EK irányelv bizonyos részeire is. A kérdőív magyar nyelvű kitöltésével most lehetőséged van a véleményed eljuttatására a döntéshozókhoz. A kérdőív kitöltési (beküldési) határideje 2016.12.11 és az alábbi linken érhető el:

Kérdőív járművezetők, fuvarszervezők, árufeladók és -továbbítók, valamint magánszemélyek részére


Április 26-án Wáberer György, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) elnöke és Székely Sándor, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) elnöke aláírta az MKFE tagvállalkozásaira vonatkozó új kollektív szerződést. A szerződés május 1-én lép hatályba.
WIFI elérhetőséggel bővült az I-II sz. üdülő!A Magyar Szakszervezeti Szövetség Közlekedési Ágazati Tagozata /MASZSZ KÁT/ az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytatott a parlamenti pártokkal, mivel a közlekedésben az alább felsorolt legfontosabb problémák nem találtak megoldásra és ezen kívül is rengeteg probléma nyomasztja a közlekedési régiót. Kérték a pártokat, hogy parlamenti felszólalásaikban törvényjavaslataikba vegyék be a tagozat által megfogalmazott kéréseket. A parlamenti választásokon a szakszervezetek azon pártokat tudják érdemben támogatni, akik programjukba be tudják illeszteni ezen problémák megoldását. Székely Sándor MASZSZ KÁT vezetőA Waberer’s International Zrt.-nél hagyománya van annak, hogy a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /TESZ/ a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére évente 2 alkalommal véradást szervez a Nagykőrösi úton. Ennek jegyében 2016. október 24-én véradás volt és ez alkalommal kiemelkedő volt a véradási aktivitás, több mint 40-en jelentkeztek véradásra, közülük néhányan először adtak vért. Kedves Véradók! A TESZ ezúton fejezi ki köszönetét a megjelenteknek a Vöröskereszt nevében.


A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /TESZ/ is részt vett a 2016. április 20-i, pedagógusokkal való szolidaritás kifejezése végetti demonstráción.
A TESZ szervezetet a konvojban Pencz Tamás képviselte a TESZ zászlóival és logójával.
Az Európai Bizottság elfogadta az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF) Európai Polgári Kezdeményezését. Ennek jelmondata: "Tisztességes közlekedést Európában – egyenlő bánásmódot minden közlekedési dolgozónak!"
EZ ALKALOMBÓL SZERETNÉNK KEDVESKEDNI TAGJAINKNAK AZ ORSZÁG 3 KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETÉN, 3 KÜLÖNBÖZŐ JELLEGŰ BUSZKIRÁNDULÁSSAL.

Nőnap alkalmából, virágok átadása.

2016. március 05-én, a budaörsi Holiday Inn hotelben került sor az idei IRU diplomaátadó ünnepségre, melyen Székely Sándor TESZ elnök a rendezvény utáni állófogadáson pohárköszöntőt mondott a kitüntetett gépkocsivezetőknek, a megjelent családtagoknak és a vendégeknek.2016.01.19- én a TESZ elnöke és alelnöke részt vettek az európai szintű Ágazati Párbeszéd Bizottság Plenáris ülésén, ahol egyebek mellett a munkaadói és a munkavállalói oldal (IRU és ETF) közösen elkezdte egy szociális kódex kidolgozását, melynek célja a nemzetközi közúti fuvarozási szektorban dolgozó gépkocsivezetők munkakörülményeinek javítása és a szakma vonzóbbá tétele a fiatalok számára. Ezt követően 02.17- én szintén Brüsszelben került sor egy találkozóra az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának képviselőivel. A megbeszélésen a lengyel, cseh és román munkavállalói képviselők mellett a TESZ fent említett tisztségviselői is elmondhatták véleményüket a döntéshozóknak a gépkocsivezetők élet- és munkakörülményeiről.

A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /TESZ/ 2016. február 12-i Küldöttgyűlésén a küldöttek egyhangúlag elfogadták a TESZ 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló/mérleg jelentést és a 2016. évi költségvetési tervet. Továbbá a TESZ Felügyelő Bizottságába 1 új tag megválasztásáról hoztak egyhangú határozatot.

A Miskolci Városi Közlekedési vállalat szakszervezeti vezetőjének munkaköri leminősítése miatt tüntetést szervezett a Magyar Szakszervezeti Szövetség /MaSZSZ/ Közlekedési Ágazati Tagozata /KÁT/. A tüntetésen főleg szakszervezeti vezetők (MÁV, BKV, Volán, teherfuvarozók) és szakszervezeti tagok vettek részt. A helyi, mintegy 100-150 tüntető Miskolcon, a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. székháza előtt, nagy média érdeklődés mellett söprögetett kb. fél órán keresztül, ezzel jelezve a cég vezérigazgatója felé, hogy Zelenka Lászlóval szolidárisak és lejöttek takarítani Miskolcra, ezzel is kifejezve, hogy van mit takarítani Miskolcon. A MaSZSZ KÁT vezetőjeként Székely Sándor, majd a MaSZSZ elnökeként Kordás László mondott beszédet. A miskolci tanárok képviselője is megjelent az eseményen és a söprögetési akció végén együtt vonultak az esti, fáklyás tüntetésre, amely mintegy 2000 fő részvételével történt a Hősök terén. Az itteni tüntetés a tanárok elkeserítő helyzete és a diákokkal szolidaritást vállaló szülőkkel közösen történt. A MaSZSZ ígéretet tett, hogy a tanárok és diákok budapesti, tüntetési rendezvényén is részt fog venni.
Waberer György elnök-vezérigazgató úr 2015. december 10-én az Üzemi Tanács és a szakszervezetek felkérésére megtartotta a szokásos, év végi tájékoztatót a testületek tisztségviselői számára, az ez évi eredményekről és a jövő évi tervekről.

KSZOSZ Munkakongresszus A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége /KSZOSZ/ 2015. december 02-án tartotta Munkakongresszusát, amit megtisztelt jelenlétével dr. Fónagy János parlamenti államtitkár. A napirendi pontok egyikeként elfogadásra került a KSZOSZ új Alapszabálya.A kerékpárral közlekedő kollégák fedett kerékpártároló létesítésére való igényét a TESZ „felkarolta” és Lajkó Ferenc elé tárta. Majd a munkáltató anyagi támogatásának köszönhetően ez elkészült és 2015. augusztus 31-én kihelyezésre került a teherporta melletti személyzeti parkolónál, amit már használatba is vehetnek az érintettek.
A görögországi történések történelmi jelentőséggel bírnak. Megoldást kell találni Görögországnak az Euro-zónában és az Európai Unióban tartására. Ez politikai vezetést, s nem technokrata megközelítést igényel.Wáberer György a következő időszakban intézkedéseket készít elő a magyar logisztika, ezen belül a közúti fuvarozás versenyképességének javítása érdekében és intézkedik azok végrehajtásáról.Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. családbarát munkahely

  • 2015.06.20.2015. június 20-án a TESZ tagok és családtagjaik meglátogatták a Veszprémi Állatkertet. Egy hónappal ezelőtt Pap János webmesterünk vetette fel az ötletet, amit az elnökség egy hét múlva elfogadott, majd a frissen alakult Nőbizottság szervezésében megvalósult az Állatkerti kirándulás. 38 fő vett részt, túlnyomó többségében gyermekek, akiknek szeretett volna a TESZ örömet okozni a szervezéssel. Reményeink szerint, lesz folytatása a kirándulásnak a tagok részére.

  • 2015.06.10.A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete 2015.06.10-én tartott elnökségi ülésén köszönte meg Mészáros Józsefnének- Katának- a Wáberers-Szemerey Logisztika Kft. területén végzett szakszervezeti munkáját, aki 11 évet töltött el bizalmi, majd főbizalmi tisztségben szakszervezetünknél. Munkáját a testület mindig nagyra értékelte, de elérkezett a nyugdíjazás pillanata, így az elnökség virággal és ajándékkal köszönte meg az együtt töltött éveket.45 magyar gépkocsivezető kapta meg a rangos elismerést 2015. május 16-án Budaőrsön a Magyar Közúti Fuvarozók /MKFE/ által rendezett ünnepségen. A munkaadók által átadott elismerést Áchim Miklós az MKFE ünnepi beszéde után adták át. Pohárköszöntőt Székely Sándor a TESZ elnöke és Eisen Sándor a NeHGOSZ elnöke mondott. Ezúton is gratulálunk a kitüntetett gépkocsivezetőknek.Négy és fél év után 2015. május 16-án, az MKFE tisztújító Közgyűlésén Budaőrsön az egyesület elnökévé választották Waberer Györgyöt. A TESZ elnöke gratuláló levélben üdvözölte az MKFE újraválasztott elnökét.

2013.05.11. Autóba rejtett pokolgépek robbantak szombaton

2013.05.11. Csak hírmondók maradtak

2013.05.08. Selmeczi kérjen bocsánatot ...

2013.05.01. Folytassuk a munkát, hogy Európa erős ...


Bannercsere:


Bannerkód megadása*:


Ha bannert szeretnél cserélni velem, illeszd be az oldaladba ezt a HTML kódot! Küld el a te HTML kódodat, weboldalad címét és 24 órán belül felkerül az oldalra. <a href="http://teherfuvarozok.hu/"target="_blank"><img
src="http://www.teherfuvarozok.hu/banner2.jpg" width="468" height="60" border="0"></a>


banner2.jpg
banner.jpg width="80" height="15"


BannerCsere.info
Műanyag tetőfedő anyagok, Kocsibeálló Télikert Medence Terasz Pergola fedés Légkamrás és Profil PVC Akril Polikarbonát lemez
Banner csere Csere lapunk.hu

Abclap.hu - Honlapkészítés egyszerűenCuriosum KFT - élelmiszer kereskedelem, melegkonyha, sütőipar, pékség - Látogasson el honlapunkra!

weblapszerkesztő, honlapszerkesztő