+36 1 421 66 66/ 4357 tesz@teherfuvarozok.hu
  1. július 31- én kihirdetésre kerültek a mobilitási csomaggal kapcsolatos  jogszabályok az EU közlönyében

A teljes rendelet ( AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1054 RENDELETE az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról) ezen a linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=HU

Ennek értelmében 2020. augusztus 20– tól alkalmazni kell a rendeletben foglaltakat.

  • A rendelet egyértelműen megtiltja a 45 óra vagy annál hosszabb heti pihenőidők járműben való eltöltését:

„(8) A rendszeres heti pihenőidők és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidők nem tarthatók a járműben. Ezeket megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, erre alkalmas genderbarát szálláshelyen kell megtartani. A járművön kívüli szálláshellyel kapcsolatos költségeket a munkáltatónak kell fedeznie.”;

  • A járművezetőknek 4 hetente biztosítani kell a visszatérést a munkáltató a székhelye szerinti tagállamba:

„(8a) A szállítási vállalkozásnak oly módon kell megszerveznie a járművezetők munkáját, hogy azok minden, négy egymást követő hétből álló időszakban vissza tudjanak térni a munkáltatónak a székhelye szerinti tagállamban található azon működési központjába, amely a járművezető szokásos állomáshelye és ahol a járművezető heti pihenőideje kezdetét veszi, vagy a járművezetők tartózkodási helyére annak érdekében, hogy legalább egy rendszeres heti pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott heti pihenőidőt tarthassanak.

  • „A vállalkozásnak dokumentálnia kell, hogy miként tesz eleget ennek a kötelezettségnek, és a dokumentációt a telephelyén kell őriznie azért, hogy kérésre be tudja azt mutatni az ellenőrző hatóságoknak.”;
  • A nemzetközi áruszállítást végző járművezetőknek lehetőségük lesz két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tartani:

„Az első albekezdéstől eltérve, nemzetközi áruszállítást végző járművezető a székhely szerinti tagállamon kívül két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat, feltéve, hogy a járművezető bármely négy egymást követő héten legalább négy, heti pihenőidőt tart, amelyek közül legalább kettő rendszeres heti pihenőidő.”

  • A fenti lehetőség csak az alábbi feltételekkel érvényes:

– bármely négy egymást követő héten legalább négy heti pihenőidőt tart, amelyek közül legalább kettő rendszeres (>=45 órás) heti pihenő

– a két egymás utáni csökkentett pihenőt a székhely szerinti tagállamon kívül veszi ki

– a következő heti pihenőidőt az e két csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőidőnek kell megelőznie(!)

– a gépkocsivezető számára ekkor a hazatérés lehetőségét a vállalkozás – 4 helyett – 3 hetenként biztosítja (= a kompenzációval kezdődő ’hosszú’ pihenő kezdetére)

 

A vezetési idő túllépésére vonatkozó előírás is változik:

  • a napi és heti vezetési idő (és a napi pihenőidő megkezdése) legfeljebb 1 órával túlléphető annak érdekében, hogy a heti pihenőidő megkezdése céljából elérje a munkáltató működési központját vagy saját tartózkodási helyét,

„Amennyiben ez nem veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát, a járművezető kivételes körülmények között eltérhet továbbá a 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 8. cikk (2) bekezdésétől is azért, hogy a napi és a heti vezetési időt legfeljebb egy órával túllépve elérje a munkáltató működési központját vagy saját tartózkodási helyét, hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki.”

 

  • az eltérés akár 2 óra is lehet, amennyiben közvetlenül az időtúllépést megelőzően tart egy megszakítás nélküli 30 perces szünetet

„Ugyanezen feltételek mellett a járművezető legfeljebb két órával túllépheti a napi és heti vezetési időt, feltéve, hogy 30 perces, megszakítás nélküli szünetet tartott közvetlenül az annak érdekében meghosszabbított vezetési idő előtt, hogy elérje a munkáltató működési központját vagy saját lakóhelyét, hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki.”

  • az eltérések okát rögzíteni kell:

A járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján, a menetíró készülékből kinyomtatott lapon vagy a munkalapon legkésőbb az úticél elérésekor vagy egy megfelelő megállóhelyre történő megérkezéskor kézzel fel kell tüntetnie az ilyen jellegű eltérések okát.

 

  • Ezeket a túllépéseket természetesen kompenzálni is kell:

„A vezetési idő meghosszabbításának időtartamát kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt bármely másik pihenőidővel egyben megtartott, a vezetési idő meghosszabbításával egyenértékű pihenőidővel.”

 

Fontos változás még az országkódok rögzítésének kötelezettsége :

Rögzíteni kell „f) azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi. A járművezetőnek ezen túlmenően az adott tagállamban való első megállása megkezdésekor be kell írnia annak az országnak a betűjelét, amelybe a tagállami határ átlépését követően belép. Ezt az első megállást a határnál lévő vagy a határon való átlépést követő lehető legközelebbi megállóhelyen kell megtenni. Amennyiben valamely tagállami határ átlépése komppal vagy vonattal történik, a járművezetőnek az érkezési kikötő vagy vasútállomás szerinti ország betűjelét kell beírnia.”

„(7) A járművezetőnek be kell írnia a digitális menetíró készülékbe azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi.

Fordít »