2022. június 8-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik főtitkári posztjáról Gál István. Az Elnökség – a Tanácsok és a Felügyelő Bizottság egyetértésével – 2022. június 9-től Árvay Tivadart nevezte ki az MKFE főtitkárának.


 Az Egyesület Elnöksége megköszönte Gál Istvánnak az elmúlt hónapokban végzett szakmai és munkaszervezeti munkáját, és egyben sok sikert kívántak a távozó főtitkárnak a jövőbeni kihívásokhoz.

Az Elnökség 2022. június 9-i hatállyal Árvay Tivadart nevezte ki az Egyesület főtitkárának, s egyben felkérték a folyamatban lévő feladatok átvételére, továbbvitelére. A testület elvárásként fogalmazta meg az új főtitkár felé az MKFE szakmai, érdekképviseleti és szolgáltatási tevékenységeinek felülvizsgálatát, összefogását, hatékonyabbá tételét.

Az elnökség az ülésen arról is döntött – és erre munkacsoportokat alakított –, hogy megvizsgálja az Egyesület és az MKFE tulajdonában álló gazdasági társaságok működését, hogy javaslatokat fogalmazzanak meg a lehetséges fejlesztési irányokra, működési stratégiákra. A cél az MKFE érdekképviseleti tevékenységének és eredményességének további javítása, valamint a szolgáltatási és biztosításközvetítési portfólió szélesítése, a szerteágazó tagsági igények minél szélesebb körű kielégítése érdekében.

 

MKFE Kommunikáció