GYIK Gyakran Ismételt Kérdések
A GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) menüben olyan kérdésekre igyekszünk válaszolni, amelyeket már
több tagunk megfogalmazott felénk és úgy ítéljük meg, hogy közérdeklődésre tarthatnak számot.
Vannak olyan helyzetek, amikor a kérdésekre egyértelmű válaszok adhatóak, előfordul azonban olyan
helyzet is, hogy egy törvényben foglaltakat a különböző szervezetek másképpen értelmeznek. Például
ilyen volt legutóbb az I. mobilitási csomag, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére
vonatkozó szociális rendelkezéseket tartalmazó rendelet értelmezése, amely 2020. augusztus 20-án
lépett hatályba.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve, az ebben a rovatban olvasható válaszok minden esetben a
TESZ álláspontját tükrözik.

___________________________________________________________________________________________________________

Mi a teendő üzemanyag lopás esetén?

 

Amennyiben a gépjárművezető azt észleli, hogy a jármű üzemanyag tartályából az üzemanyagot, vagy annak egy részét ellopták, akkor azon túl, hogy azonnal értesíti a munkáltatót a rendkívüli eseményről, minden esetben rendőrt kell hívni és jegyzőkönyveztetni kell a történteket. Ezen kívül minél részletesebben, fényképekkel is dokumentálni kell az eseményt, akkor is, ha a kolléga úgy gondolja, hogy semmi látható jele nincs a lopásnak. Lehetnek olyan nyomok ugyanis, amiket csak a rendőr észlel, vagy utólag a fényképek elemzésekor lesznek észlelhetőek. Ha van rá lehetőség a bizonyítás elősegítése érdekében tanúkat is lehet keresni, akik a helyszínen tartózkodtak a lopás észlelésekor. A tanúk nevét és elérhetőségét rögzíteni kell.

Annak a bizonyítása ugyanis, hogy lopás történt, a gépjárművezető kötelessége és felelőssége. Ennek hiányában a munkáltató jogosan követelheti az okozott kár megtérítését mivel az üzemanyag hiányra a leltár felelősség szabályai alkalmazandóak. A TESZ jogásza is csak abban az esetben tud segítséget nyújtani utólag az ellopott üzemanyag árának munkáltató általi esetleges megtéríttetésének az ügyében, ha a fenti intézkedések megtörténtek.

Milyen törvény szabályozza a tehergépjármű-vezetőkre vonatkozó vezetési és pihenőidőket?

Bár sokan AETR-ként emlegetik a vezetési és pihenőidőkkel kapcsolatos törvényt, az EU tagállamaiban — így Magyarország területén is — AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE érvényes. Az ebben foglalt, a közúti személy- és áruszállítást végző járművezetőkre vonatkozó vezetési időkkel, szünetekkel és pihenőidőkkel kapcsolatos szabályok egy részét AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1054 RENDELETE  módosította. Ezek a rendelkezések 2020. augusztus 20-án léptek hatályba.

Az AETR a fenti rendeletek helyett továbbra is alkalmazandó az Európai Unió- és az Európai Gazdasági Térség  területein kívül folytatott nemzetközi közúti szállítási tevékenységekre.

Mi a TESZ külföldi napidíj kifizetésekkel kapcsolatos álláspontja?

A napidíj kifizetésére a magyar törvények alapján euróban és forintban is van
lehetőség. A TESZ az euróban történő kifizetést támogatja, amit akár
készpénzben, akár a gépjárművezető bankszámláján vezetet euró alszámlára
lehet utalni. Az alszámla nyitása a gépjárművezető számára ingyenes. (A
munkáltató számára erre a számlára történő átutalás plusz költséget jelent.)
A másik lehetőség, hogy a napidíjat forintban határozza meg a munkáltató. A
forint alapú meghatározás az elmúlt hónap euró-forint középárfolyama alapján
fizethető ki a gépjárművezetőnek. A fix összegű forint-euró meghatározás az
euró nagymértékű ingadozása miatt ma már nem tartható. A napidíjat 0-60
euróig lehet kifizetni adómentesen a gépjárművezetők számára, a 60 euró
feletti napidíj rész adóköteles jövedelemnek számít. Az alkalmazottak számára
15 euróig adómentes a napidíj az e feletti rész adóköteles. Az alkalmazottak
napidíjukat (külföldi kiküldetésük esetén) mindig euróban kapják, kivételt
képez, amikor céges kártyával vásárolnak, ilyenkor a számlával elszámolási
kötelezettségük van.
Ebből is látszik, hogy az egyenlő bánásmód elvét figyelembe véve, a mai magyar
viszonylatban nehezen értelmezhető, hogy a gépjárművezetők napidíjukat ne
euróban kapják kézhez.
A napidíj összegszerű meghatározása a munkáltató és a szakszervezet feladata,
szakszervezet hiányában a munkáltató és a munkavállaló egyezségén múlik. A
tisztességes kifizetést a munkáltatónak kell garantálni a már fentebb említett
módozatok egyikében.

Nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők esetében lehetséges- e az, hogy két egymást követő csökkentett heti pihenő (24 órát meghaladó, de 45 órát el nem érő) után egy harmadik- szintén csökkentett heti pihenő időt vegyenek ki?

A TESZ álláspontja szerint ezt törvényesen nem lehet megtenni. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1054 RENDELETE szerint a „nemzetközi áruszállítást végző járművezető a székhely szerinti tagállamon kívül két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat,” ezt egy rendszeres (45 órát meghaladó) heti pihenőidőnek kell követnie.

Lemondhat- e a nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezető arról a jogáról (akár közjegyző előtt tett nyilatkozatban is), hogy 4 hetente hazatérhessen a családjához és így ennél hosszabb ideig folyamatosan külföldön végezzen munkát?

A gépjárművezető ilyen értelmű lemondó nyilatkozata nem mentesíti a munkaadót az alól a törvénybe foglalt kötelezettsége alól, hogy biztosítsa a munkavállalója hazautazását. Más szavakkal, a 4 hetente történő hazatérés lehetőségéről jogszerűen nem lehet lemondani.