Teherfuvarozók Európai Szakszervezete


Ugrás a tartalomhoz

BIZTOSÍT

TESZ


helyette

Kedves TESZ tag!

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete és a Budapest Bank között létrejött megállapodás alapján jelentős lakossági banki kedvezményeket érhet el. A megállapodás megtekinthető és nyomtatható regisztrálás után a BIZALMAS1 oldalon.helyette

Szervezett fellépést

a munkahelyi kollektíva, valamint az egyén élet- és munkakörülményeinek, jövedelmének folyamatos ellenőrzése és javítása érdekében.

Könyvtárunkból

dolgozóink kölcsönözhetnek a magyar és a világirodalom különböző területeiről irodalmi műveket némelyeket CD-n felolvasva),műsoros videokazettát,ismeretterjesztő műveket és az idegen nyelv tanulását elősegítő magnókazettákat.

helyette
helyette

Ingyenes jogsegély

szolgálati lehetőséget jogi problémáik megoldásához.

Kisgépkölcsönzési

lehetőséget (10 féle házi barkácsgép ).

helyette
helyette

Tagjaink és családtagjaik

részére üdülési lehetőséget Siófokon levő saját üdülőinkben (2008-ban több mint 500 fő üdült ). A Siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ szolgáltatásait a tagok egész évben 37 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.

Balesetbiztosítás

a tagdíj összegében, munkába indulástól a hazaérkezésig tart.

helyette

Nemzetközi jogi és szakmai segítséget,

mivel 2002.januártól a Nemzetközi Szállítási Dolgozók Szakszervezetének, 2005-től pedig az Európai Szállítási Dolgozók Szakszervezetének is a tagjai vagyunk. A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetségében való tagság alapján, valamint a Közlekedési szakmában országos szinten való képviseletet. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének egyik alapítójaként az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a teherfuvarozás érdekeinek megjelenítését.

helyette
helyette

Szociális segélyt

az arra rászorulóknak (2008-ban megközelítőleg 850.000,- forint segélyt fizettünk ki).

helyette

Sportolási lehetőséget:

kispályás labdarúgás és évente egyszer 50%-os uszodabérlet visszatérítést, lehetőség szerint.

Az egészségügyi ellátás

színvonalának megőrzését, rehabilitáció kezdeményezését a rászorulóknak.

helyette

Törekvést arra, hogy a gépjárművezetői szakma felkerüljön a korkedvezményezettek listájára.

A bérfelzárkóztatási program szorgalmazását az EU-s bérek megközelítéséhez


A TESZ PROGRAM


Kollektív Szerződések

A TESZ által aláírt Kollektív Szerződések vívmányait kötelességünknek tartjuk megőrizni. A gazdasági válság, melynek elhúzódó hatása nem könnyíti meg a TESZ tárgyalási helyzetét, nehezítheti ezt a célkitűzést. Szakértőkkel elemeztetjük a már meglévő Kollektív Szerződéseket. Előkészítjük több területen is a TESZ általmegkötni kívánt Kollektíveket. Fontos feladat a Waberer's Cégcsoportnál egy egységes Kollektív Szerződés megkötése, valamint ezek fontosságával való megismertetése a tagsággal.

Bérek,béren kívüli és egyéb juttatások:

A világgazdasági válság miatt is rendkívül fontos a munkahelyek megörzése. A bérek emeléséért vívott harcban a szakszervezetek nehéz helyzetben vannak, amit a munkaadók ki is használnak. A TESZ feladata, hogy a tagság bérét a válság lecsengése után az EU-s bérekhez közeli szintre emeltesse.
Az eddigi béren kívüli és egyéb juttatásokat minden területen lehetőleg meg kell őrizni. A gépjárművezetők díjazását az EU-s normákhoz kell igazítani. Bértáblát - mely Európában több országban van - ahol lehetséges, a következő években be kell vezetni. Ennek kidolgozásához szakértők bevonása szükséges.


Foglalkoztatás

Jelentős feladat az elkővetkező öt évben a TESZ által képviselt területeken a foglalkoztatás szinten tartása. Az első időszakban új munkahelyek megteremtésére kevés esély van, ezért a régiek megőrzése különös jelentőséggel bír.
A legnagyobb probléma ezen a téren a nagyon magas fluktuáció, különösen a gépjárművezetői szakmában. Ennek csökkentése a munkaadók érdeke is. Tárgyalásokat kell ez ügyben kezdeményezni. Egyik megoldás a jövedelmek Európai Uniós szinthez való közelítése lehet.

Tájékoztatás, információ

A weblap, a helyi újságok, a hírlevél és a havi elnökségi ülések garancia a gyors, tartalmas tájékoztatásra. A helyi információkat a fontos döntésekhez, tájékoztatáshoz a bizalmi hálozattól kell megkapni. Az Ügyvezető Elnőkség informálása még lassú, a munkaadók sokszor jobban informáltak. Segíteni csak hasznos információk birtokában lehet.
A weblap anyaggal való folyamatos feltöltése, az úton levő kollégák érdekében minden tisztségviselő szívügye kell, hogy legyen.


Elfogadva a választói küldöttértekezleten, 2009.10.01-én

KÖSZÖNTŐ | ELNÖKSÉG | TESZ | WABERER's | KÖZLEKEDÉS | GALÉRIA | WEBMASTER | Tartalom


2009-2010 | satjani@freemail.hu